جرثقیل های دروازه ای از جمله پرکاربردترین جرثقیل های صنعتی هستند.ان ها از نظر ماهیت بسیار شبیه به جرثقیل های سقفی هستند تنها تفاوت اصلی قابلیت حمل و نحوه حرکت جرثقیل دروازه ای با سقفی است.
هردو جرثقیل سقفی و دروازه ای ساختار حرکت موازی با زمین دارند.(حرکت خطی)همچنن یک بالابر مکانیک دارند که امکان وصل قلاب به آن هست تا وصیله را بالا برده و یا پایین بگذارند.همچنین در انتهای هردو یک سیستم پشتیبانی نیز هست.
در مورد جرثقیل دروازه ای این پشتیبانی شامل چند تیر است که به موازای هم رو به پایین هستند و در مورد کیس های متحرک رو چرخ یا کاستر نصب میشوند.بقیه فضا برای حرکت بار آزاد است.
تفاوت پشتیباینی در جرثقیل سقفی با دروازه ای در این است که جرثقیل سقفی دارای یک یا چند تیر سوار بر یک قابل هست نه یک دیگر دیگر که به آن قابلیت محور حرکتی بیشتر را می دهد.
جرثقیل دروازه ای می تواند براساس نیاز کار دارای ابعاد بزرگ برای حمل محموله های سنگین و یا حتی دارای ابعاد کوچک برای استفاده در محیط های محدود باشند. همچنین مدل ها به گونه ای باشند که دارای چرخ های صنعتی بزرگ و یا چرخ کاستر کوچک باشند.
جزئیات جرثقیل بستگی به نوع کاری که قرار است در آن مورد استفاده قرار بگیرد متغیر است. جرثقیل های دروازه ای می توانند مانند جرثقیل های سقفی دارای دو میله پر باشند همچنین تنظیم ارتفاع و قلاب آن ها همگی بستگی به شرایط کار داشته و متغیر هستند.
تصور غلط این است که این پیکربندی ظرفیت حمل و نقل و تحمل بار را افزایش می دهد درحالی که تنها در مورد تنظیم ارتفاع و تعداد قلاب ها کاربرد دارد.تفاوت میان جرثقیل دروازه ای و سقفی می تواند گمراه کننده باشد به خصوص وقتی از تکیه گاه دوطرفه استفاده می شود.